Blackmoon Crypto – Hệ thống hỗ trợ đầu tư ICO sắp tổ chức bán cổ phần

Trong khi đó, ICONOMI vẫn mơ hồ về những ưu tiên của họ liên quan đến việc tuân thủ pháp luật và không rõ các phương tiện đầu tư được đánh dấu có được coi là hợp pháp hay không.

Blackmoon trong hệ thống tiền điện tử (crypto currency )

Thế giới cryptocurrency là một mảng rộng mở các triển vọng cho mọi nhà đầu tư. Từ các loại tiền tệ phổ biến Bitcoin và Ethereum đến hiện tượng huy động vốn ban đầu ICO và tất cả mọi thứ ở giữa, cryptocurrencies đang thay đổi tương lai tài chính của chúng ta ngày một tốt hơn. Cụ thể, các hình thức đầu tư dạng ICO ( huy động vốn phát triển cho dự án tiềm năng ) được liên tục chứng minh rằng đây là chiến lược đầu tư trong tương lai. Vẫn còn rất ít các cơ hội đã được thực hiện để nối kết các thị trường truyền thống và chuỗi liên kết các block. Blackmoon Crypto đang có những đóng góp độc đáo cho quá trình này bằng cách cung cấp một cửa hàng để thiết lập các phương tiện đầu tư tokenized quản lý hợp pháp mà không giới hạn duy nhất trong thế giới Cryptos. Có rất nhiều biến thể của đầu tư tokenized, và các biến thể đó không phải tất cả các biến đổi thị trường trong cùng một cách. Nhìn chung, có bốn loại người chơi trong thị trường này:

Những người chơi chuyên biệt góp phần vào sự phát triển chung của crypto ecosystem, nhưng chúng chỉ có một lựa chọn cho người sử dụng. Ví dụ, một quỹ tiền tệ cụ thể có thể được gắn với giá trị của một loại tiền giấy hoặc một quỹ đầu tư mạo hiểm có thể được lập ra để đầu tư vào chuỗi liên kết các block – dựa trên các cơ hội.
Scalers mở rộng khai thác các phương pháp tiếp cận hiện tại trong các lựa chọn sẵn có trong Crypto system. Các quỹ này sử dụng các chiến lược đầu tư khác nhau cho phép người sử dụng đầu tư vào đồng tiền điện tử (tiền ảo) đã định.
Broadeners (Người mở rộng) sử dụng các giải pháp hiện tại để cung cấp nhiều cơ hội cho người sử dụng.
Market Movers kết hợp tác động cao đến Crypto ecosystem với nhiều lựa chọn đầu tư cho người sử dụng. Điều này có thể bao gồm cả The Landscape – Các công ty nổi bật cung cấp những cơ hội mới cho cộng đồng blockchain.

Mỗi cách tiếp cận này đang thay đổi phương pháp và cơ hội sẵn có cho tất cả các cấp độ của nhà đầu tư. Tuy nhiên, như minh chứng từ đồ thị, Blackmoon Crypto cung cấp cho ngành công nghiệp tác động trong khi đưa ra sự đa dạng lớn nhất của các lựa chọn đầu tư.

Blackmoon Crypto & Cuộc thi đấu

Blackmoon Crypto không phải là duy nhất trong không gian này, nhưng nó tạo ra sự khác biệt. Trong khi đó, Melonport và ICONOMI đã được phân loại theo Blackmoon Crypto nhưng chúng thiếu nhiều tính năng nổi bật mà Blackmoon Crypto cung cấp.

Ví dụ, ICONOMI bao gồm việc đa dạng hóa quỹ thông qua việc tiếp cận một khối lượng lớn tiền điện tử, nhưng Blackmoon Crypto đã thiết lập sự đa dạng quỹ rộng rãi bằng cách cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận tới cả thị trường truyền thống và crypto. Chỉ Blackmoon Crypto cung cấp một nền tảng dễ sử dụng duy nhất có thể truy cập vào cả hai thị trường này để các nhà đầu tư có thể có lợi từ việc thể hiện đầy đủ các cơ hội của crypto và fiat. Cơ cấu đầu tư của Blackmoon Crypto : Blackmoon Crypto cũng khác với cuộc cạnh tranh vì họ cho phép và chào đón các nhà quản lý đầu tư bên ngoài để thành lập quỹ trên nền tảng này. Bằng cách này, không chỉ những cơ hội đầu tư đã được đa dạng hoá, mà người dùng vẫn tiếp xúc với nhiều loại thẻ đầu tư khác nhau được quản lý bởi những người khác nhau với những ưu tiên khác nhau. Có rất nhiều thứ dành cho tất cả mọi người tại Blackmoon Crypto và nó không bị cản trở trong đa dạng hóa.

Các luồng thu nhập là mục tiêu cơ bản của việc đầu tư, và Blackmoon Crypto ưu tiên các chủ sở hữu token khi phân phối tiền thu được từ nền tảng này. Blackmoon Crypto phân phối thu nhập từ quản lý quỹ trực tiếp cho chủ sở hữu thẻ tín dụng, nhưng người dùng ICONOMI chỉ nhận được các quyền đối với cổ tức được thanh toán từ lợi nhuận và toàn quyền quyết định của công ty. Điều này làm tăng nguy cơ cho người sử dụng trong khi nhầm lẫn ưu tiên từ lợi nhuận của người sử dụng. Cũng cần phải lưu ý rằng chỉ có Blackmoon Crypto dự trữ thẻ như là một downside bảo vệ. Cả ICONOMI và Melonport đều chưa chuẩn bị cho một viễn cảnh như vậy.

Trong khi tính hợp pháp của Cryptocurrency rõ ràng, vẫn còn những câu hỏi về các chủ đề như tuân thủ pháp luật và giám sát. Blackmoon Crypto có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia pháp lý để kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các hoạt động đầu tư và các ưu tiên để đảm bảo rằng chúng hoàn toàn phù hợp với tất cả các luật hoạt động. Ví dụ: để đảm bảo tuân thủ luật pháp quy định của Hoa Kỳ, trong năm 2018, các quỹ trên nền tảng này có thể phân phối các thẻ thông tin cho công dân Hoa Kỳ thông qua các công ty môi giới và dành riêng cho các nhà đầu tư được ủy quyền. Chúng tôi dự định sẽ nộp đơn xin giấy phép kinh doanh môi giới của riêng mình tại Hoa Kỳ và nhận nó vào năm 2019. Trong khi đó, ICONOMI vẫn mơ hồ về những ưu tiên của họ liên quan đến việc tuân thủ pháp luật và không rõ các phương tiện đầu tư được đánh dấu có được coi là hợp pháp hay không.

Cuối cùng, có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm lãnh đạo điều hành mỗi nhóm đầu tư. Blackmoon Crypto mang lại nhiều năm kinh nghiệm đa dạng bao gồm các nỗ lực đầu tư mạo hiểm, fintech, và các quỹ thu nhập cố định thay thế khác. Tất nhiên, ICONOMI và Melonport được điều hành bởi đội ngũ lãnh đạo đầy tham vọng và giàu kinh nghiệm, nhưng Blackmoon Crypto đã đa dạng hóa sự lãnh đạo đó, mang lại sự tín nhiệm, thoải mái và chuyên môn cho công ty.

Blackmoon Crypto ở tầng trên cùng của thế giới đầu tư tokenized, và chúng ta có sự cạnh tranh trong không gian này. Tuy nhiên, rõ ràng là thực hành, chuẩn bị, và các ưu tiên của nó phân biệt Blackmoon Crypto khỏi cuộc thi. Bởi vì những yếu tố này, Blackmoon Crypto có vị trí tốt để trở thành chuẩn công nghiệp cho việc quản lý và chia sẻ quỹ liên tục bằng cách tận dụng những kiến ​​thức chuyên môn và tiến bộ kỹ thuật hiện có.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *