Coin Khác

Tìm hiểu về Bitshares

Cổ phiếu này có thể cho phép bạn chia sẻ “lợi nhuận” của nó, tham gia vào sự tăng trưởng của nó và / hoặc

Monero đang tạo một phiên bản riêng từ sàn giao dịch LocalBitcoin

Được phát hành trong một bài đăng Reddit, người dùng “optocomp” cho biết Một nhóm những người đam mê monero có trụ sở tại Hồng

Tìm hiểu về Bitcoin Cash

Tất cả những người sở hữu bitcoin đều được chào đón tới cộng đồng bitcoin cash. Bitcoin Cash (BCC hoặc BCH ) chính thức được

Giá của Litecoin tăng lên trên 70 USD và thị trường tiền tệ crypto trong mức 175 tỷ USD

Trung Quốc cũng đứng ngay sau đó thông qua việc nắm giữ Okcoin và Huobi với 18% và 14% tương ứng. Thị trường tiền tệ

Giá của XRP Ripple đang tăng đột ngột 40% đối với thương mại Hàn

Tất cả đều cho rằng, những giao dịch này chiếm tới hơn 70% khối lượng XRP trong ngày hôm qua. Giá của XRP đã tăng