Citi chính thức đầu tư vào Series A của Blockchain Startup Axoni

Tiết lộ: CoinDesk là công ty con của Digital Currency Group, có cổ phần sở hữu Axoni.

Tổ chức tài chính toàn cầu Citi đã đầu tư vào công ty Sổ cái phân phối startup Axoni, công ty đã công bố ngày hôm nay.

Mặc dù số tiền chính xác không được tiết lộ, Axoni cho biết khoản đóng góp của ngân hàng đã mang Series A từ 18 triệu USD lên hơn 20 triệu USD.

Axoni đã công bố vào tháng Mười Hai rằng họ đã gây quỹ từ một nhóm các nhà đầu tư như Wells Fargo, Euclid Opportunities, Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, JP Morgan, Thomson Reuters, Digital Currency Group, FinTech Collective và F-Prime Capital Partners.

Ngân hàng cũng đóng một vai trò trong công việc của Axoni trong giải pháp sổ cái phân phối mới cho Công ty ủy thác và thanh toán bù trừ chứng khoán lưu ký (DTCC) Công bố vào tháng Giêng, dự án tập trung xung quanh việc thay thế TIW hiện tại của DTCC bằng cách sử dụng công nghệ.

Tiết lộ: CoinDesk là công ty con của Digital Currency Group, có cổ phần sở hữu Axoni.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *