Thống đốc ngân hàng Mexico “Bitcoin ngày càng có chỗ đứng hơn Cryptocurrency”

Thay vào đó, Bitcoin nên được quan tâm như một loại hàng hóa, ông tiếp tục, vì ” không có gì bảo đảm cho kế toán trong một hệ thống tài chính.”

Những quan chức cấp cao tại Banco của Mexico tuyên bố ông tin rằng ngân hàng Trung Ương sẽ không phân loại Bitcoin như một đồng tiền tệ.

Theo nguồn tin cục bộ từ El Economista, thống đốc ngân hàng, Agustín Carstens nói rằng, kể từ khi Bitcoin không được ủng hộ bởi chính phủ và ngân hàng Trung Ương, Cryptocurrency cũng không đáp ứng được các yêu cầu của một đồng tiền tệ.

Thay vào đó, Bitcoin nên được quan tâm như một loại hàng hóa, ông tiếp tục, vì ” không có gì bảo đảm cho kế toán trong một hệ thống tài chính.”

Do tiềm lực của những thế lực nặc danh và sử dụng với mục đích phạm tội, Carstens thúc đẩy mạnh mẽ rằng Bitcoin phải được xem như là một “vấn đề an ninh mạng”, đồng ý rằng, mặc dù vấn đề tài chính cần phải được tăng cường hơn nữa, nhưng vấn đề cấp bách là phải thắt chặt an ninh mạng ngay lập tức để bảo đảm đến sự an toàn của người dùng.

Nhận xét của ông Carstens trong một bài giảng ở trường Đại học Kỹ Thuật Mexican ITAM, thống đốc nhấn mạnh vai trò của các cơ quan chức năng trong finnech. Ông cho rằng “sự phát triển công nghiệp trong hệ thống tài chính không thể là kết quả của việc đổi mới một mình, mà nó phải thay đổi cùng với sự điều chỉnh bởi cơ quan tài chính.

Chính quyền của nước này sẽ sớm đề xuất các văn bản pháp lý để điều chỉnh các công nghệ tài chính, chẳng hạn như mật mã, ông nói thêm.

Những quy định tài chính ở Mexico là nhiệm vụ quản lý của Bộ tài chính, trong khi ngân hàng Trung Ương chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động của hệ thống tài chính.

Theo báo cáo của CoinDesk vào năm 2014, Ngân hàng Trung Ương Mexico đã làm rõ rằng các đồng tiền kỹ thuật số không phải là những đầu thầu hợp pháp trong nước vào thời điểm hạn chế các ngân hàng sử dụng Bitcoin.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *